Oostvoorne tuinbouwgebied

Een actueel project is het project Duurzaam Voorne, in de gemeente Tinte. Momenteel wordt hier gestart met de voorbereidingen om de boring(en) te realiseren. Het plan is om in maart te starten met boren. Als alles volgens plan verloopt, stroomt er in 2020 warm water door de leidingen en worden de nabijgelegen kassen op duurzame wijze verwarmd. Hydreco Geomec is de voornaamste aandeelhouder in dit project.

Meer informatie vindt u op de website van Duurzaam Voorne of meld u aan voor de nieuwsbrief

LAATSTE NIEUWS

 

20-12-2019

Start transport en opbouw boortoren

In een eerder stadium informeerden wij de omwonenden over ons geothermieproject voor het verduurzamen van de glastuinbouw. De vergunning is inmiddels in werking getreden en wij verwachten op 16 of 17 december aan te vangen met het transport van de boortoren naar de boorlocatie aan de Konneweg. Dit transport zal plaatsvinden via De N15, N218, Aalbregstweg en Konneweg. De boortoren bestaat uit modules die in een ruime week met circa 80 vrachtwagentransporten naar locatie worden aangevoerd. De boortoren is noodzakelijk om de twee boringen tot 2,5 km diepte mogelijk te maken. We verwachten in maart met de boring te beginnen.

 

15-11-2019

Komst boortoren in zicht

Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd om de locatie gereed te maken voor de komst van de boortoren, die naar verwachting vanaf maart 2020 op locatie de twee benodigde aardwarmtebronnen tot een diepte van circa 2500 meter zal boren.

Het door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat genomen Besluit is een belangrijke stap voorafgaand aan het uitvoeren van de twee diepboringen.

Een te boren bron zal worden gebruikt voor de winning van het warme water van circa 80 graden en de andere bron zal worden gebruikt om het tot circa 35 graden afgekoelde water weer in dezelfde bodemlaag terug te brengen.

De via het water gewonnen aardwarmte gaat op duurzame wijze een groot aantal tuinbouwkassen verwarmen zodat jaarlijks verbranding van circa 10 miljoen m3 aardgas voorkomen kan worden.

07-10-2019

Heiwerkzaamheden afgerond

Na het heien van de conductors zijn ook de heiwerkzaamheden afgerond van de vloer. Vanaf nu zal het beton gestort worden, waarmee het terrein van de boorlocatie definitief verhard zal zijn.

23-09-2019

Start heien conductors

Vorige week is begonnen aan het heien van de zogeheten conductors. Deze worden tot een diepte van 50 meter de grond in geheid. De conductors zorgen voor een dubbele barrière tussen de grondwaterlagen en de putten, maar voorzien ook de boorkop straks van de juiste geleiding wanneer gestart wordt met boren.

11-09-2019

Grondwerk gestart

Op de projectlocatie is inmiddels gestart met de grondwerkzaamheden!

20-08-2019

Informatieavond georganiseerd

Op dinsdagavond is een informatieavond georganiseerd op de boorlocatie aan de Konneweg. Op deze avond zijn verschillende specialisten aan het woord geweest om te vertellen over o.a. de geologie, de boring, de bouw en de communicatie tijdens het project.

Bekijk hier de presentatie over het boren en hier de poster over de ondergrond (geologie).


06-08-2019

Ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd

Voor het uitvoeren van de twee boringen, het aardwarmte doublet in vakjargon, is vanaf heden de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd. De ontwerpbeschikking en de vergunningsaanvraag liggen ter inzage op de secretarie van de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 in Rockanje.

Via onderstaande link kunt u de documenten inzien:

Link naar documenten


09-07-2019

Boorcontract getekend! 

Op 9 juli 2019 is het boorcontract getekend.  Samen met het Duitse bedrijf Drilltec is de volgende stap genomen naar de volgende fase in het project.

Naast het tekenen van het boorcontract is tevens de financiering afgerond,  zijn de warmteleveringscontracten getekend en is Meewind, naast een groep lokale tuinders en Hydreco Geomec, toegetreden als aandeelhouder.

Alles is erop gericht om een robuuste, veilige en toekomstbestendige geothermie installatie te gaan realiseren die 19.000 ton CO2 uitstoot per jaar gaat reduceren over de levensduur van, naar verwachting, tientallen jaren. De putten worden eind dit jaar naar een diepte van 2.200 m geboord. De installaties en het pompgebouw worden in 2020 aangelegd. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de allerlaatste kennis op het gebied van boren, installaties en materialen.

Lees het hele nieuwsbericht hier

 

 

%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close