Onze werkwijze

Veiligheid, kwaliteit en continue verbetering zijn voor ons de hoogste prioriteit. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform het managementsysteem van Hydreco Geomec. Hiermee zijn noodzakelijke procedures, instructies en registratieformulieren beschikbaar die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gehanteerd. Alle stappen en processen van een geothermie project hebben we zoveel mogelijk gestandaardiseerd.

Professioneel, ondernemend en vastberaden

Voordat een fase van start gaat stellen we samen met onze partners vast welk doel we nastreven, wat het beoogd resultaat is en welk tijdspad we doorlopen. We nemen de risico’s door en stellen het budget vast. En we zorgen voor de personele invulling van het team. Gedurende de werkzaamheden houden we afwijkingen nauwlettend in de gaten en monitoren we de installatie.

Onze diensten

Hydreco Geomec beheert op dit moment meerdere productielocaties. Op deze locaties vervullen wij de rol als operator en zijn daarmee eindverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de gehele installatie en eerste contactpersoon voor Staatstoezicht op de Mijnen. Met een operationeel team zijn we dagelijks belast met het beheer en onderhoud. Hierbij zorgen we voor de waarborging van de kwaliteit, het actueel houden van vergunningen en de juiste levering van warmte onder de meest optimale condities.

Kennis en ervaring in eigen huis

Kennis van zaken, praktijkervaring en een hoge veiligheid- en kwaliteitsstandaard zijn voor ons essentieel. We kiezen er bewust voor om kennis en ervaring in eigen huis te hebben. Geologen, engineers, boordeskundigen en financieel specialisten werken samen om de beste projecten tot stand te brengen. We ontwikkelen en investeren in projecten om ze vervolgens langjarig te beheren en exploiteren. Met ons operationele team zorgen we vervolgens op een efficiënte en professionele wijze voor alle operationele zaken op locatie. We werken als kartrekker en geothermie operator aan de ontwikkeling van vele projecten in Nederland. Onze ambitie is om elk jaar zeker 3 projecten tot stand te brengen. De investeringen die hiervoor nodig zijn dragen we zelf.

Met ons team beslaan we niet alleen het mijnbouw-vakgebied, maar hebben we ook de kennis in huis die nodig is om de bovengrondse installatie te bedenken en bedienen, de business case en financiering in te vullen en op een professionele wijze om te gaan met veiligheid, milieu, vergunningen en de omgeving.

De komende jaren blijven we ons team flink uitbreiden. We zien dat we door onze betrokkenheid en deskundigheid in alle projectfasen en onze programmatische aanpak, in staat zijn om steeds betere en goedkopere projecten realiseren. Elke dag leren van onze ervaringen en nemen we deze lessen mee naar een volgend project.

Werken bij ons

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close